بررسی کتاب التشریف بالمنن
33 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » پاییز 1385 - شماره 41 » (16 صفحه - از 169 تا 184)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده سید بن طاووس از عالمان پر نفوذ شیعه در قرن هفتم هجری است که در زمینه‏های مختلف علمی مهارت داشته و آثار فراوانی را تألیف کرده است. یکی از آثار او کتاب التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن است که در موضوع ملاحم و فتن نگاشته شده و به‏طور عمده از سه منبع حدیثی اهل‏سنت گرد آمده است. این کتاب در قرون اخیر در میان عموم عالمان شیعه، کتابی ارزشمند و معتبر در موضوع مهدویت تلقی شده است. در این مقاله به بررسی این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یافته‏ایم که این کتاب نه معتبر است و نه در باب مهدویت نوشته شده و نه سید بن طاووس به آن چنین نگاهی داشته است. کلید واژه‏ها: ابن‏طاووس، مهدویت، ملاحم، فتن، احادیث، ظهور، مهدی موعود. رضی‏الدین علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حسنی حسینی (664 ـ 589ق) از عالمان برجسته شیعه در قرن هفتم است و در میان عالمان و حوزه‏های علمی شیعی از شهرت و احترام وافری برخوردار است. ابن‏طاووس از لحاظ منش و بینش دارای برجستگی‏هایی است. او بسیاری از جزئیات زندگی خود را در آثارش گزارش کرده و در اختیار ما قرار داده است. بر پایه این گزارش‏ها، ابن‏طاووس در حلّه عراق، در خانواده‏ای پارسا و اهل علم چشم به جهان گشوده است.(1) پدر او از عالمان، و جد مادریش، ورام بن ابی‏فراس نخعی (م 2 محرم 605ق)، از دانشمندان و فقیهان برجسته عراق بوده که شیعیان عراق رأی و عمل او را حجت می‏دانسته‏اند. همین دو فرد، نخستین استادان ابن‏طاووس بوده و بیشترین تأثیر را بر وی نهاده‏اند.(2) همچنین ابن‏طاووس با شیخ طوسی نسبت داشته و ظاهرا _________________________ 1 . کشف المحجة، ص44. 2 . ر. ک: کشف المحجة، ص 164.