ترجمه معنایی از دیدگاه میلدرد لارسون
34 بازدید
محل نشر: پژوهش شماره 3 بهار و تابستان 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی