روافضی چون اشعری، ابن حزم و اسفراینی (نقدی بر ترجمه کتاب مدرسه قم و بغداد)
32 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » خرداد و تیر 1386 - شماره 104 »(12 صفحه - از 51 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی